SIA BALTIC CANDLES LTD

PRETENZIJAS IESNIEGŠANAS NOTEIKUMI

Iegādātajām svecēm tiek dots sešu mēnešu kvalitātes garantijas laiks no piegādes brīža klienta adresē. Kvalitātes garantija ir derīga tikai, ja sveces ir atbilstoši uzglabātas un ir oriģinālajā iepakojumā. Sveces kvalitāte, t.sk. vizuālā kvalitāte un to lietderīgais lietošanas termiņš, visbiežāk ir daudz garāks, ja sveces ir atbilstoši uzglabātas un uzglabāšanas laikā atrodas oriģinālajā iepakojumā.

Garantijas laikā pretenzijas tiek izskatītas, ja klients, produktu uzglabājot un lietojot, ir ievērojis šādas kārtības:

Ja minētās kārtības tikušas ievērotas, bet produkts neuzrāda solīto kvalitāti atrunātajā garantijas periodā, tad klients var iesūtīt Pretenziju. Pretenzija ir sūtāma uz elektroniskā pasta adresi [email protected].

Obligāti norādāmā informācija:


Pretenzijas izskatīšanas laiks ir atkarīgs no pretenzijā iesūtītās informācijas precizitātes un pietiekamības.

Pretenzijas izskatīšanas laiks, pēc pēdējās informācijas saņemšanas no klienta, nevar būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) darba dienām.